<acronym id="ytsjq"></acronym>

<th id="ytsjq"></th>

    1. <th id="ytsjq"><pre id="ytsjq"><sup id="ytsjq"></sup></pre></th>
     <button id="ytsjq"><acronym id="ytsjq"><input id="ytsjq"></input></acronym></button>

     歡迎來到瑞文網!

     高一冷泉亭記課件

     時間:2018-02-19 10:39:57 課件 我要投稿

     高一冷泉亭記課件

      導語:命運,不過是失敗者無聊的xx,不過是懦怯者的解嘲。人們的前途只能靠自己的意志、自己的努力來決定。以下小編為大家介紹高一冷泉亭記課件文章,歡迎大家閱讀參考!

     高一冷泉亭記課件

      高一冷泉亭記課件

      冷泉亭記

      [唐] 白居易

      原文

      東南山水,余杭郡為最[2]。就郡言[3],靈隱寺為尤[4]。由寺觀[5],冷泉亭為甲[6]。亭在山下[7],水中央,寺西南隅。高不倍尋[8],廣不累丈[9],而撮奇得要[10],地搜勝概[11],物無遁形[12]。

      春之日,吾愛其草薰薰[13],木欣欣[14],可以導和納粹[15],暢人血氣[16]。夏之夜,吾愛其泉渟渟[17],風泠泠[18],可以蠲煩析酲[19],起人心情[20]。山樹為蓋[21],巖石為屏,云從棟生[22],水與階平[23]。坐而玩之者,可濯足于床下[24];臥而狎之者[25],可垂釣于枕上。矧又潺湲潔沏[26],粹冷柔滑[27]。若俗士,若道人[28],眼耳之塵,心舌之垢,不待盥滌[29],見輒除去[30]。潛利陰益[31],可勝言哉[32]!斯所以最余杭而甲靈隱也[33]。

      杭自郡城抵四封,叢山復湖,易為形勝。先是領郡者,有相里君造虛白亭,有韓仆射皋作候仙亭,有裴庶子棠棣作觀風亭,有盧給事元輔作見山亭,及右司郎中河南元藇最后作此亭。于是五亭相望,如指之列,可謂佳境殫矣,能事畢矣。后來者雖有敏心巧目,無所加焉。故吾繼之,述而不作。長慶三年八月十三日記。

      【閱讀提示】

      通過描寫冷泉亭的`地理方位,四時奇景及功效,將其“最杭州而甲靈隱”的千姿百態刻畫得十分靈動,引人人勝。

      【閱讀訓練】

      1.解釋加點的詞。

      。1)可濯足于床下

      。2) 眼耳之塵

      。3)可勝言哉

      。4) 先是領郡者

      。5)能事畢矣

      2.翻譯文中劃線句。

      3.文章從哪些角度描寫冷泉亭的“最杭州而甲靈隱”?

      參考答案

      1、在 的 盡,完 的人 盡

      2.(1)山樹作屋頂,巖石作屏風,云從棟上生,水與臺階平。

      。2)因此稱它“最杭州而甲靈隱”。

      。3)所以我繼承它,只作文而不建造亭子。

      3.地理位置、四季景象和作用。

      二:

      4、下列加點字的解釋,不正確的一項是(2分)

      A、可以導和納粹 納:吸納 B、杭自郡城抵四封 封:邊界

      C、述而不作 作:做文章 D、可勝言哉 勝:盡

      5、下列各項都是對“冷泉亭風景”描寫的一項是(2分)

      、儆伤掠^言,冷泉亭為甲 ②吾愛其草薰薰,木欣欣

      、埏蛴咒郎疂嵆 ④山樹為蓋,巖石為屏 ⑤雖有敏心巧目,無所加焉

      A、雹冖堍 B、 ②③④ C、雹佗邰 D、雹邰堍

      6、下列各項對原文所做的概括和分析,不正確的一項是(2分)

      A、冷泉亭建在靈隱山的下面,石門澗的中央,靈隱寺的西南角。

      B、冷泉亭雖然高不到十六尺,寬不超過兩丈,但是這里集中了最奇麗的景色,包羅了所有的美景。

      C、余杭這個地方共有五座亭子,它們都是當時的太守修建的,冷泉亭是白居易為右司郎中時修建的。

      D、作者喜歡冷泉亭的原因,一是風景秀麗,二是人們一看到冷泉亭那些“眼耳之塵,心舌之垢”就可以摒棄。

      7、把文言文中畫線的句子翻譯成現代漢語。(8分)

      。1)于是五亭相望,如指之列,可謂佳境殫矣。(4分)

      。2)此所以學者不可以不深思而慎取之也。(4分)

      參考答案:

      4、C(作:建造亭子)

      5、B(①這是對冷泉亭的評價;⑤這是對五亭美景的贊美)

      6、C(這座亭子是元藇修建的)

      7、(1)在這種情況下,五座亭子可以相互望見,就像五個手指排列在一起,可以說,全郡的美景都在這些地方了。(注意:“列”“殫”各1分,整句通順2分)

      。2)這就是治學的人不可以不深入思考謹慎取用的緣故(原因)。。ň涫、“所以”、“學者”各1分,整句通順1分)

     【高一冷泉亭記課件】相關文章:

     1.白居易 冷泉亭記

     2.《冷泉亭記》原文及翻譯

     3.白居易《冷泉亭記》譯文

     4.白居易《冷泉亭記》原文及翻譯

     5.白居易《冷泉亭記》注釋

     6.白居易《冷泉亭記》賞析

     7.白居易《冷泉亭記》的原文及翻譯

     8.白居易《冷泉亭記》導讀